แกะสลัก

สินค้า บุ๋ม กล้วย

พระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่า “สิทธัตถะ” เป็พระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ อ่านเพิ่มเติม
Advertisements
โพสท์ใน แกะสลัก | 1 ความเห็น